Osnovna šola Jela Janežiča

Tudi letos bomo sodelovali v projektu Mirno more 2014...
.
mirno more mirovna flota 2014,  13.- 20.9.2014
Vsako leto avstrijska nevladna organizacija, društvo Mirno more, organizira in vodi mednarodni projekt Mirovna flota. Takrat se na enotedenskem jadranju v Dalmaciji zberejo otroci in mladostniki s posebnimi socialnimi potrebami (prihajajo iz pribežališč, begunskih zavetišč, otroških domov, ustanov za telesno ali drugače prizadeto mladino, otroci s travmatičnimi doživetji v povezavi z zlorabo, nasiljem, drogami ali kaznivimi dejanji). Ti otroci imajo, ne glede na njihovo poreklo, preteklost ali versko prepričanje, možnost sodelovanja pri projektu, možnost jadranja, kjer lahko pozabijo na pogosto žalosten vsakdan, sklepajo nova poznanstva in prijateljstva preko meja ter ob ustreznem pedagoškem delu doživijo nova pozitivna spoznanja.  Teden, ki ga otroci v skupini preživijo na jadranju, je idealna osnova za doseganje zastavljenih ciljev, kot so socialna integracija, strpnost, medsebojno razumevanje in zavzemanje za mirno reševanje konfliktov. Ti cilji se med jadranjem in še dolgo potem dosegajo na konkreten, učinkovit in profesionalen način.
 
Pri projektu Mirno more sodelujejo otroci iz Mladinskega doma Malči Beličeve skupaj z vzgojitelji že od leta 2002. Jadranje z vrstniki je za otroke nepozabno doživetje, s strokovnim in timskim pedagoškim delom pa se v tem času doseže takšna socialna dinamika skupine, za kakršno bi v običajnih pogojih življenja in dela v Domu potrebovali več mesecev.
 
Z leti pa se ne povečuje samo Mirovna flota, ampak se po njenem vzoru rojevajo tudi nove, lokalne organizacijske oblike, društva in projekti z enakimi ali podobnimi cilji.  V Sloveniji smo si z dosedanjim sodelovanjem pri projektu nabrali toliko znanja in izkušenj, da se projekta Mirnomore vsako let udeležuje več slovenskih posadk.
 
Lani je v projektu sodelovalo 17 slovenskih posadk, od tega dve iz Mladinskega doma Malči Beličeve, po ena iz Osnovne šole Jela Janežiča v Škofji Loki  in podružnične osnovne šole Topol pri Medvodah, ki sta ju podprla Rotary kluba iz Medvod in Škofje Loke. Še 13 jadrnic pa je jadralo v organizaciji zavoda Mirno morje v Mariboru....
 
V rubriki FLOTA poglejte, kaj se je dogajalo v letu 2013!
 

Naši prijatelji

.
.

 

GOSTITELJ SPLETNIH STRANI:

.

Perftech - popolno informacijsko okolje!

.


© Miran 2006 - 2014

 Osveženo: 06-03-2014